Suvlasništvo s uzgajivačnicom InGold’s


Što je suvlasništvo?

 

           

Odlučili smo se na uzgoj graničarskih kolija jer smo očarani tom pasminom i svojim trudom želimo pridonijeti njezinu napretku i poboljšanju u smislu zdravlja, temperamenta, izgleda, radnih osobina i sl. Svako InGold's leglo bit će pomno planirano i imat će svoju svrhu, stoga bismo željeli najbolje predstavnike svih tih krvnih linija imati i dalje u našoj uzgajivačnici zbog budućih planova i budućih legala, no svjesni smo da ne možemo zadržati štene iz svakoga legla u našem domu, ne možemo imati previše pasa jer svaki graničarski koli zahtijeva svakodnevni rad (mentalni i fizički) te u tom slučaju ne bismo mogli svakome od njih posvetiti dovoljno kvalitetnoga vremena.

Zbog toga tražimo aktivne i odgovorne suvlasnike koji bi nam pomogli u našem cilju. Što to znači? To znači sljedeće:

-   suvlasnik će dobiti najperspektivnije štene iz legla uz znatno manju cijenu

-   štene/kasnije odrasli pas živjet će sa svojim suvlasnikom i bit će dio njegove obitelji kao da i nije u suvlasništvu

-   od suvlasnika se očekuje da svakodnevno radi sa psom bilo koju pseću disciplinu, da ispuni mentalne i fizičke potrebe graničarskoga kolija

-   u dogovoru sa suvlasnikom psa ćemo nekoliko puta izlagati na izložbama (izlagati ga može i suvlasnik)

-   ženke u suvlasništvu obvezne su imati najmanje jedno, a najviše tri legla u našoj uzgajivačnici (izvan naše uzgajivačnice nije dozvoljen uzgoj); vrijeme legala bit će u dogovoru sa suvlasnikom

-   mužjaci u suvlasništvu možda će imati nekoliko parenja u životu (to ne ovisi samo o nama)

-   troškove zdravstvenih testiranja i pregleda za uzgoj te sami uzgoj, podizanje i odgoj štenaca snosit će uzgajivač (InGold's uzgajivačnica)

-   suvlasnik je dužan brinuti o svakodnevnom zdravlju psa, o kvalitetnoj prehrani, o socijalizaciji, o mentalnoj i fizičkoj aktivnosti psa

-   ukoliko se štene slučajno ne razvije u onome smijeru koji je nama bitan za uzgoj (u bilo kojem segmentu: zdravlje, karakter, izgled, radne sposobnosti...), vlasništvo se u potpunosti prenosi na suvlasnika i taj se pas neće moći koristiti u uzgoju, nego svoj život nastavlja i dalje voljen i pažen u svojoj obitelji jer smatramo da u uzgoju trebaju sudjelovati samo najbolji predstavnici pasmine.

Da sažmemo – štene/kasnije odrastao pas cijeli će život živjeti sa svojim suvlasnikom i bit će dio njegove obitelji, kao da i nije u suvlasništvu. Jedine su obveze koje moraju ispuniti (za razliku od pasa koji nisu u suvlasništvu) sudjelovanje na nekoliko izložbi te planiranje i odgoj legla, no to sve uz dogovor uzgajivača i suvlasnika.

Smatramo da je ovo najbolji način da psi koji se koriste u uzgoju imaju sretan i ispunjen život sa svojim obiteljima (i tako nama pomognu u našem cilju) umjesto da cijeli život provedu zatvoreni u boksu i da se njima nitko ne bavi.

Ako smatrate da ste prava osoba da postanete suvlasnik našega psa ili imate još neka pitanja o suvlasništvu, slobodno nam se obratite!!